Reisimine

Check-in

Palun kasutage lennule registreerumiseks iseteeninduslikku check-ini, et lennujaamas aega kokku hoida. Kui check-in tehtud ja reisite vaid käsipagasiga, siis saate lennujaamas kohe turvakontrolli suunduda. Äraantav pagas tuleb õigeaegselt pagasi äraandmise lauda (baggage drop-off) viia.

NB! Vajalikud reisidokumendid on pass (rahvusvahelistel lendudel) ning pass või rahvuslik ID-kaart (Euroopa Liidu piires).

Palun valige sobivaim viis enda lennule registreerimiseks.

  • Automaatne check-in
  • Check-in veebis
  • Check-in lennujaamas check-in automaadis
  • Check-in lennujaamas check-in lauas

ALUSTA CHECK-INI Check-in SplitisT (alates 24h enne väljalendu)

 


https://www.iVisa.com