Pagas

Kadunud Pagas

Pagasi hilinemine ja kadumine

Kui Te ei saa sihtjaamas kätte oma pagasit, siis pöörduge viivitamata pagasiteeninduse osakonna (või Lost & Found) poole, et alustataks Teie pagasi otsinguid. Palun säilitage kindlasti kõik Teie käes olevad juhtumiga seotud dokumendid kuni pagasi kättesaamiseni. Estonian Air maksab kompensatsiooni hilinenud pagasi korral (vajalike hügieenitarvete, pesu jms soetamiseks) reisijatele, kelle elukohamaa ei ole riik, kuhu tema pagas ei saabunud.

Estonian Air kompenseerib pagasi hilinemise ja kaotuse vastavalt Montreali konventsiooniga kindlaks määratud vastutuse määrale ja Reisijate ja pagasi veotingimustele.

Pagasi hilinemise korral ei vastuta lennufirma pagasis sisaldunud esmavajalike esemete (tööalased materjalid, dokumendid, elektroonika, võtmed jms) mittesaabumisest tingitud kahjude eest.

Teie pagasi otsimiseks ja jälgimiseks sisestatakse kadunud pagasi info rahvusvahelisse otsingusüsteemi. Kadunud pagasi jälgimine Internetis abil on Teil võimalik kontrollida oma pagasi andmeid ning jälgida otsinguprotsessi.

Pagasiteeninduse osakonna telefon on (+372) 6058 313.

Soovin jälgida kadunud pagasit

Pagasi hüvitamine

Pagasi kahjustamisel, hilinemisel, kadumisel või hävimisel peab reisija esitama lennuettevõtjale kirjaliku kaebuse nii pea kui võimalik. Registreeritud pagasi kahjustamise korral peab reisija esitama kirjaliku kaebuse 7 päeva ja hilinemise korral 21 päeva jooksul – mõlemal juhul arvates päevast, mil pagas anti reisija käsutusse.

Estonian Air võtab klientidelt vastu avaldusi nõudega kadunud pagasiühiku hüvitamiseks 21 päeva möödumisel alates reisija saabumise kuupäevast.

Estonian Air, nagu ka kõik teised IATA liikmetest lennukompaniid, kompenseerib pagasi hilinemise ja kaotuse. Lennukompaniide vastutus pagasi hilinemise, kahjustuse või kadumise korral on 1131 Rahvusvahelise Valuutafondi arveldusühikut (SDR) reisija kohta (ühik sõltub Eesti Panga kursist, mis on u. 1,15-1,2 eurot).

Esialgset kompensatsiooni makstakse reisijatele, kelle pagas ei ole saabunud 24 tunni möödumisel alates reisija saabumisest. Kahjunõuet esitades tuleb avaldusele lisada oste tõendavad originaalkviitungid, mille alusel lennufirma kompenseerib kulutused, mida peab mõistlikeks.

Kui olete sõlminud pagasikindlustuse lepingu kindlustusfirmaga, siis soovitame kahjunõudega pöörduda kindlustusfirma poole.

Pagasi hüvitamise avalduse saab esitada Estonian Airi kodulehe kaudu. Koopiad lennudokumentidest palume saata Estonian Airi aadressil Lennujaama tee 13, 11101 Tallinn.

Pagasiteeninduse osakonna telefon Tallinna lennujaamas on (+372) 6058 313.


https://www.iVisa.com