Pagas

Keelatud esemed

Komisjoni määrusega (EL) nr 185/2010, 4. märtsist 2010, nähakse ette üksikasjalikud meetmed lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamiseks. Ilma et see piiraks kehtivate ohutuseeskirjade kohaldamist, ei ole reisijatel lubatud viia julgestuspiirangualale ja õhusõiduki pardale järgmise esemeid:

1. Keelatud esemed ja ained käsipagasis

Püssid, tulirelvad ja muud lendkehasid tulistavad seadmed - seadmed, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks lendkehade tulistamise teel, sealhulgas:

 • Iga liiki tulirelvad, näiteks püstolid, revolvrid, vintpüssid, haavlipüssid
 • Mängupüssid, tulirelvade mulaažid ja jäljendatud tulirelvad, mida on võimalik ekslikult pidada pärisrelvadeks
 • Tulirelvade koostisosad, välja arvatud teleskoopsihikud
 • Suruõhu- ja CO2-püssid, näiteks püstolid, õhupüssid, vintpüssid ning vedrupüssid ja -püstolid
 • Raketi- ja stardipüstolid
 • Vibud, ammud, nooled
 • Kadad ja katapuldid
 • Harpuun- ja allveepüssid

Uimastusvahendid – seadmed, mis on spetsiaalselt kavandatud uimastamiseks või liikumisvõimetuks tegemiseks, sealhulgas:

 • Vahendid loomade uimastamiseks ja tapmiseks
 • Elektrišokivahendid, näiteks elektripüstolid, elektrišoki noolepüstolid ja elektrinuiad
 • Tegutsemisvõimetuks muutvad kemikaalid, gaasid ja pihustusained, näiteks ärritavad gaasid, pipra- ja pisargaasid, happegaasid ja loomatõrjevahendid

Terava otsa või terava servaga esemed – terava otsa või terava servaga esemed, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks, sealhulgas:

 • Raiumiseks mõeldud esemed, näiteks kirved ja lihunikunoad
 • Jääkirved, -kirkad ja -noad
 • Noad pikema teraga kui 6 cm
 • Käärid pikema teraga kui 6 cm mõõdetuna alates ühenduspunktist
 • Žiletiterad
 • Kartonginoad
 • Terava otsa või teravad servaga võistlusspordivarustus
 • Mõõgad ja saablid

Tööriistad – tööriistad, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • Raudkangid
 • Puurid/trellid ja nende osad, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektritrellid
 • Tööriistad pikema tera või varrega kui 6 cm, mida võib kasutada relvana, näiteks kruvikeerajad ja peitlid
 • Saed, sealhulgas kaasaskantavad juhtmeta elektrisaed
 • Leeklambid
 • Naela- ja needipüstolid

Nürid instrumendid – esemed, millega lüües on võimalik tekitada tõsine vigastus, sealhulgas:

 • Pesapalli ja pehmepalli (softball) kurikad
 • Kurikad ja nuiad, näiteks kumminuiad
 • Võitlusspordivarustus

Lõhke- ja süüteained ning lõhke- ja süüteseadeldised – lõhke- ja süüteained ning -seadeldised, mida on või näib olevat võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • Laskemoon
 • Sütikud
 • Detonaatorid ja süütenöörid
 • Lõhkeseadeldiste mulaažid või jäljendatud lõhkeseadeldised
 • Miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon
 • Ilutulestik ja muu pürotehnika
 • Suitsupadrunid ja suitsupommid
 • Dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained

Vedelikud, aerosoolid, geelid-pastad, kosmeetilised vedelikud, vedelad/kuivad segud ja survestatud mahutite sisu, nt hambapasta, juuksegeel, joogid, supid, siirupid, parfüümid, habemeajamisvaht ja muud samalaadse konsistentsiga ained.

Reisijatel kaasas oleva vedeliku, aerosooli ja geeli võib läbivaatusest vabastada, kui need:

 • on kuni 100-milliliitristes või samaväärse mahutavusega üksikpakendites, läbipaistvas korduvsuletavas kuni üheliitrise mahutavusega plastkotis selliselt, et sisu mahub korralikult plastkotti ja kott on täielikult suletud;
 • on ette nähtud kasutamiseks reisi jooksul ja vajalik kas meditsiinilisel näidustusel või eridieedi jaoks, sealhulgas imikutoit. Nõudmise korral tõendab reisija erandi alla kuuluva vedeliku ehtsust;
 • on saadud pardakaartide kontrollpunkti taga lennujaama lennualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestusprogrammis heaks kiidetud julgestusmeetmeid, tingimusel et kõnealune vedelik on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval samast lennujaamast;
 • on saadud lennujaama julgestuspiirangualal asuvatest müügikohtadest, mille suhtes kohaldatakse lennujaama julgestusprogrammis heaks kiidetud julgestusmeetmeid;
 • on saadud muust ühenduse lennujaamast, tingimusel et kõnealune vedelik on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval samast lennujaamast;
 • on saadud ühenduse lennuettevõtja õhusõiduki pardalt, tingimusel et kõnealune vedelik on pakitud avamise tuvastamist võimaldavasse kotti ja on olemas piisavad tõendid selle ostmise kohta samal päeval sama õhusõiduki pardalt.

2. Keelatud esemed äraantavas pagasis

Lõhke- ja süüteained ning lõhke- ja süüteseadeldised – lõhke- ja süüteained ning -seadeldised, mida on võimalik kasutada tõsise vigastuse tekitamiseks või õhusõiduki turvalisuse ohustamiseks, sealhulgas:

 • Laskemoon
 • Sütikud
 • Detonaatorid ja süütenöörid
 • Miinid, granaadid ja muu sõjaväe lahingumoon
 • Ilutulestik ja muu pürotehnika
 • Suitsupadrunid ja suitsupommid
 • Dünamiit, must püssirohi ja plastilised lõhkeained

Turvatöötajal on õigus mitte lubada lennujaama julgestuspiirangualale ja õhusõiduki pardale reisijaid, kel on kaasas aineid, mis ei ole keelatud ainete nimekirjas, kuid tunduvad turvatöötajaile ohtlikena.


https://www.iVisa.com