Kontakt

Kodulehe kasutustingimused

Internetikeskkond kuulub AS-le Estonian Air.

Estonian Airi internetikeskkonnas sisalduv info ja materjalid on täies ulatuses autorikaitse objekt ja selle omandiõigus kuulub AS-ile Estonian Air.

Antud internetilehekülgedel sisalduvat infot ja materjale ei tohi ilma omaniku esindaja kirjaliku nõusolekuta mingil kujul kopeerida, paljundada, tsiteerida, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Estonian Airi internetikeskkonnas avaldatud materjalide kasutamiseks palume võtta ühendust telefonil 6 401 160 või skype: estonian-air.

Estonian Airi internetikeskkonnas esitatud andmed on avaldatud teadmisega, et need on õiged avaldamise hetkel. Estonian Air teeb kõik endast oleneva, et tagada avaldatud info pidev aktualiseerimine, kuid ei vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest. Samuti ei vastuta Estonian Air erinevates teemasektorites avaldatud kasutajate kommentaaride eest. Samas jätab omanik endale õiguse kõrvaldada kommentaarid, mis on vastuolus heade tavadega, ehk mis sisaldavad solvavaid, labaseid või rassistlikke märkusi ja väljendeid või otsest reklaami.

Estonian Air peab oluliseks oma klientide privaatsuse kaitset. Kliendiandmete kasutustingimustes on kirjas, kuidas me oma klientide infot käitleme.

Kliendiandmete kasutamine 
Broneeringute teostamiseks vajame klientidelt kindlat informatsiooni. Estonian Air kogub klientidelt meile edastatud andmeid koos infoga, mis jõuab meie valdusesse nii klientide käitumise tulemusel meie teenuste kasutamisel kui ka Estonian Airi veebilehe ja teiste veebilehtede külastamisel meie veebilehe kaudu. Samuti kogume infot sooritatud tehingute kohta, k.a. makseteks kasutatud kaartide andmed.
Võime koguda lisainformatsiooni, kui osalete meie kampaaniates või võistlustes ning saadate meile tagaside kaudu lisainfot.
Estonian Air kasutab saadud informatsiooni teenuse personaalsemaks muutmiseks ja pakkumiseks. Klientide kontaktandmeid kasutame nendega suhtlemiseks. Võime saata kliendile uudiseid ja eripakkumisi Estonian Airi toodete ja teenuste kohta või teiste hoolikalt valitud firmade kohta, mis võiks meie arvates kliendile huvi pakkuda. Uudiste või pakkumiste edastamiseks võime kliendiga kontakteeruda posti, e-posti, telefoni, SMSi või faksi teel. E-postiga saadetud broneeringu kinnitusega (mis võib sisaldada andmeid lennu või teiste teenuste kohta, mis on ostetud meie veebilehelt) võime saata teiste osapoolte reklaammaterjali, mis võiks meie arvates kliendile huvi pakkuda.
Klient võib soovi korral end uudiste ja pakkumiste saajate nimekirjast eemaldada.
Soovime ja ootame klientidelt tagasisidet, mis aitaks meil oma teenust parandada. Me võime klientidega ühendust võtta posti, e-posti, telefoni või SMS-i teel, et küsida nende arvamust. Juhime teie tähelepanu sellele, et võib esineda olukordi, mil peame vajalikuks kliendiga ühendust võtta administratiivsest või opereerimisest tulenevatel asjaoludel, näiteks lennumuudatustest informeerimiseks.
Me võime kasutada ja analüüsida kogutud infot, et administreerida, toetada, parandada ja arendada oma tegevust. Kliendiandmeid hoitakse meie või meie määratud kolmanda osapoole süsteemides. Me võime lubada kasutada kliendiandmeid kolmandatel osapooltel, kes tegutsevad meie nimel või kliendi nõusolekul.

Veebilehe monitooring

Estonian Air kasutab jälgimistarkvara, et omada ülevaadet klientide liikumissuundadest ja veebilehe külastatavusest. Meie eesmärk on parandada ning arendada oma veebilehte ja muuta see kasutaja vajadustest lähtuvalt veelgi paremaks. Kasutatav tarkvara ei võimalda meil isikuandmeid salvestada. Me säilitame kliendiandmeid mõistliku aja või õigusaktist tuleneva kohustuse täitmiseks.

Küpsised 

Küpsised on väiksed infokillud, mis talletatakse kasutaja brauseri poolt kasutaja arvuti kõvakettale. Need infokillud võimaldavad Estonian Airil pakkuda teenuseid, nagu kasutajainfo mäletamine järgnevatel külastustel, kiirema otsingu tagamine otsinguväljade eeltäitmise abil jms. Küpsised võib soovi korral arvuti kõvakettalt kustutada. Enamik veebilehitsejaid aktsepteerib küpsiseid automaatselt, kuid kasutaja saab brauseri seadistada nende vältimiseks. Klient saab ka ilma küpsisteta teostada enamikke tegevusi meie veebilehel. Meie küpsised ei sisalda isikut tuvastavat informatsiooni. Küpsiseid kasutatakse e-sõnumites, mille saamiseks on klient andnud nõusoleku, ja meie veebilehel, et mõõta meie reklaami efektiivsust ja hinnata klientide käitumist meie veebilehel. Kui klient ei soovi toetada meie püüdlusi selles, kuidas parandada pakkumisi või reklaamistrateegiat, siis tuleb kliendil muuta küpsiste seadet oma veebilehitsejas.  Kui klient külastab meie kodulehte e-sõnumis oleva lingi kaudu, siis saame infot selle kohta, kuidas küpsiste ja pikslite kombinatsioon mõjutab kliendi käitumist meie veebilehel. Me saame infot selle kohta, mida klient peab oluliseks ja mida mitte. Tänu sellele saame tulevikus kliendile saata enam huvipakkuvat teavet. Taoliselt kogutud infot kasutab vaid Estonian, me ei avalda seda kolmandatele osapooltele. Kui te ei soovi seda, siis palume teil muuta küpsiste seadet oma veebilehitsejas.

Pikslite kasutamine 
Estonian Air kasutab e-sõnumite saatmisel piksleid, et teada saada, kes on sõnumi avanud ja kuidas sõnumid ja nende sisu mõjutavad meie klientide käitumist. Sõnumi huviväärsemaks muutmiseks kasutame piksleid ka selleks, et teada saada, kas kliendile sobivad tekstsõnumid või html formaat.  Estonian Air edastab isiklikku teavet, mis sisaldab infot maksemeetodi ja broneeringu kohta, krediit- või deebetkaardi väljastanud firmale, kelle kaardiga makse sooritati.  Kliendi mugavuse huvides pakume oma veebilehel linke teistele veebilehtedele. Juhime teie tähelepanu sellele, et nendel lehtedel võib olla teistsugune turvalisus- ja privaatsuspoliitika, mille üle meil puudub kontrolli ning mille eest me ei saa vastutust võtta.

Teie nõusolek 

Kasutades Estonian Airi veebilehte annate nõusoleku informatsiooni kogumiseks ja töötlemiseks ülalpool kirjeldatud viisil.  Küsimustega palume pöörduda meie klienditeeninduse poole.


https://www.iVisa.com